2. Global Shading Day (Světový den stínicí techniky) vítá nové účastníky obhajující udržitelné chlazení

K iniciativě se připojují další země, což podtrhuje pocit naléhavosti

Brusel, 14. května 2024 – 21. března 2024 se druhý ročník Global Shading Day, pořádaný Evropským sdružením stínicí techniky (ES-SO), rozšířil o Austrálii, Švýcarsko, Rakousko a pobaltské státy, což dále posílilo kolektivní závazek 19 evropských členských zemí směřující k udržitelným řešením prostřednictvím stínicí techniky.

Během týdne kolem 21. března různé zúčastněné strany, včetně místních sdružení, stavebních odborníků, výrobců a distributorů, spolupracovaly na celoevropské kampani. Zapojené organizace i osobnosti organizovaly akce na podporu informovanosti o přínosech stínicí techniky a na podporu konzultací s odborníky. Cílem tohoto úsilí bylo zapojit širší publikum, včetně architektů a politiků, stejně jako občanů, do širšího využívání stínicí techniky.

S tím, jak svět čelí stupňujícím se klimatickým výzvám, je stále naléhavější řešit rizika související s teplem, energetickou neefektivnost budov a zdravotní problémy jejich uživatelů. Iniciativa Global Shading Day má za cíl upozornit na stínicí techniku jako klíčovou strategii v boji proti změně klimatu a podpoře pohodlného a příjemného vnitřního prostředí.

Naléhavost mise byla zdůrazněna globálními tepelnými výzvami, zejména v roce 2023, nejteplejším roce v historii. Rostoucí teploty ohrožují nejen lidské zdraví, ale také zatěžují energetické systémy a zvyšují náklady na elektřinu, zejména během veder. Výrazný nárůst poptávky po klimatizaci během extrémního horka podtrhuje potřebu udržitelných strategií chlazení.

Pasivní chlazení je chytré chlazení
Global Shading Day obhajuje široké využití stínicí techniky ke zmírnění přehřívání a snížení energetické náročnosti budov. Pasivní chladicí systémy, jako je inteligentní stínicí technika integrovaná do systému řízení budov, nabízejí udržitelná řešení, která inteligentně řídí teplo a světlo, což vede k úsporám energie a lepšímu uživatelskému komfortu.

Nedávná studie Guidehouse odhalila obrovský potenciál stínicí techniky, což naznačuje, že by mohlo stínění snížit emise CO2 až o 100 milionů tun a do roku 2050 ušetřit 285 miliard EUR. Vzhledem k tomu, že na budovy připadá 40 % spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů v Evropě, je začlenění stínicí techniky do stavebních norem nezbytné pro zmírnění dopadů na životní prostředí.

„Global Shading Day slouží jako výzva k pochopení zásadní role stínicí techniky při vytváření odolného a udržitelného vnitřního prostředí budov,“ poznamenala Ann Van Eycken, generální tajemnice ES-SO. "Prosazování povinného začlenění stínicí techniky do stavebních předpisů může vést k významným úsporám energie, snížení emisí CO2 a zajistit pohodu obyvatel."

 

O ES-SO

Organizace ES-SO, jako přední zastánce stínicí techniky v Evropě, je i nadále odhodlána prosazovat udržitelné řízení vnitřního prostředí budov. S více než 450 000 lidmi zaměstnanými v průmyslu stínicí techniky po celé Evropě a ročním obratem přesahujícím 22 miliard EUR ES-SO nadále prosazuje cíle EU v oblasti energetické účinnosti a podporuje inovace v tomto sektoru.

Více informací o ES-SO a Global Shading Day naleznete na www.es-so.com.

Kontakt pro tisk: Ann Van Eycken Secretary General, ES-SO telefon: +32 2 313 99 44, e-mail: ann.vaneycken@es-so.com.

O SPST

Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST) je zastřešujícím subjektem pro obor stínicí techniky v České republice. Od roku 2019 je také členem organizace ES-SO, se kterou aktivně spolupracuje na jejích odborných, marketingových a právních aktivitách.

Více informací o SPST a Global Shading Day najdete na www.spst-stineni.cz.

Kontakt pro tisk: Štěpánka Lubinová (Výkonná manažerka), e-mail: lubinova@spst-stineni.cz.