2. maailmanlaajuinen varjostuspäivä toivottaa tervetulleeksi uusia osallistujia, jotka puolustavat kestävää jäähdytystä

Lisää maita liittyy aloitteeseen, mikä korostaa kiireellisyyden tunnetta.

 

Bryssel, 25. huhtikuuta 2024 - 21. maaliskuuta 2024 Euroopan aurinkosuojajärjestön (ES-SO) järjestämää toista vuosittaista Global Shading Day -tapahtumaa laajennettiin siten, että siihen osallistuivat Australia, Sveitsi, Itävalta ja Baltian maat, mikä vahvisti entisestään 19 Euroopan jäsenvaltion yhteistä sitoutumista kestäviin aurinkosuojaratkaisuihin.

Maaliskuun 21. päivää ympäröivän viikon aikana eri sidosryhmät, kuten paikalliset yhdistykset, rakentajat, valmistajat ja jakelijat, tekivät yhteistyötä yleiseurooppalaisessa kampanjassa. Ne järjestivät tapahtumia, joilla edistettiin tietoisuutta aurinkosuojauksen eduista ja kannustettiin asiantuntijoiden kuulemiseen. Näin pyrittiin tavoittamaan laajempi yleisö, kuten arkkitehdit, poliitikot ja kansalaiset, jotta aurinkosuojaus voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön.

Kun maailma kohtaa yhä suurempia ilmastohaasteita, on entistäkin kiireellisempää puuttua lämpöön liittyviin riskeihin, terveysongelmiin ja rakennusten energiatehokkuuden heikkenemiseen. Global Shading Day -aloitteella pyritään korostamaan aurinkosuojausta keskeisenä strategiana ilmastonmuutoksen torjunnassa ja viihtyisän elinympäristön edistämisessä.

Tehtävän kiireellisyyttä korostavat ilmaston lämpenemiseen liittyvät ongelmat, erityisesti vuonna 2023, joka on kaikkien aikojen lämpimin vuosi. Lämpötilojen nousu ei ainoastaan uhkaa terveyttämme, vaan se myös aiheuttaa paineita energiajärjestelmille ja nostaa sähkökustannuksia erityisesti helleaaltojen aikana. Ilmastointilaitteiden kysynnän merkittävä kasvu äärimmäisten helteiden aikana korostaa kestävien jäähdytysstrategioiden tarvetta.

Passiivinen jäähdytys on älykästä jäähdytystä

Maailmanlaajuinen varjostuspäivä puoltaa aurinkosuojien laajaa käyttöä ylikuumenemisen torjumiseksi ja rakennusten energiankulutuksen vähentämiseksi. Passiiviset jäähdytysjärjestelmät, kuten rakennuksen hallintaan integroitu älykäs varjostus, tarjoavat kestäviä ratkaisuja, jotka hallitsevat älykkäästi lämpöä ja valoa, mikä johtaa energiansäästöihin ja parempaan viihtyvyyteen.

Guidehousen hiljattain tekemä tutkimus paljasti auringonsuojauksen valtavat mahdollisuudet ja totesi, että sen avulla voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 100 miljoonalla tonnilla ja säästää 285 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä. Koska rakennusten osuus Euroopan energiankulutuksesta on 40 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä 36 prosenttia, aurinkosuojauksen sisällyttäminen rakennusstandardeihin on välttämätöntä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

"Maailmanlaajuinen varjostuspäivä on kehotus ymmärtää auringonsuojauksen tärkeä rooli joustavien ja kestävien rakennettujen ympäristöjen luomisessa", totesi ES-SO:n pääsihteeri Ann Van Eycken. "Aurinkosuojauksen pakollisen sisällyttämisen edistäminen rakennusmääräyksiin voi johtaa merkittäviin energiansäästöihin, kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja vaikuttaa myönteisesti asukkaiden hyvinvointiin."

Tietoa ES-SO:sta - www.es-so.com

ES-SO on Belgian lainsäädännön mukainen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää aurinkosuojauksen myönteisiä vaikutuksia hyvän sisäilmaston kannalta ja siten tukea EU:n kunnianhimoisia energiatehokkuustavoitteita. ES-SO on ammattimaisten auringonsuojausjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö. Euroopan aurinkosuoja-ala työllistää yli 450 000 ihmistä 27 jäsenvaltiossa ja sen vuotuinen myynti on yli 22 miljardia euroa. ES-SO:n toimipaikka on Brysselissä, joka on ihanteellinen paikka varmistaa, että alan ääni tulee kuulluksi ja että se voi vaikuttaa myönteisesti Euroopan energiatavoitteisiin. ES-SO on myös mukana useissa eurooppalaisissa hankkeissa, joissa se toimii sekä myötävaikuttavassa että neuvoa-antavassa roolissa.

 

Lehdistön yhteystiedot

Ann Van Eycken I Pääsihteeri ES-SO I +32 2 313 99 44 I

ann.vaneycken@es-so.com