2e Global Shading Day verwelkomt nieuwe deelnemers die pleiten voor duurzame koeling

Meer landen sluiten zich aan bij het initiatief, onderstrepen gevoel van urgentie

Brussel, 24 april 2024 - Op 21 maart 2024 werd de tweede jaarlijkse Global Shading Day, georganiseerd door de European Solar Shading Organisation (ES-SO), uitgebreid met Australië, Zwitserland, Oostenrijk en de Baltische staten, waardoor het collectieve engagement voor duurzame zonweringsoplossingen van 19 Europese lidstaten nog werd versterkt.

Tijdens de week rond 21 maart werkten verschillende belanghebbenden, waaronder lokale verenigingen, bouwkundigen, fabrikanten en distributeurs samen in een pan-Europese campagne. Ze organiseerden evenementen om het bewustzijn over de voordelen van zonwering te bevorderen en overleg met experts aan te moedigen. Deze inspanning was erop gericht een breder publiek te bereiken, waaronder architecten, politici en burgers, zodat zonwering op grotere schaal kan worden toegepast.

Nu de wereld geconfronteerd wordt met steeds grotere klimaatproblemen, wordt het nog ​ dringender om hittegerelateerde risico's, gezondheidsproblemen en energie-inefficiëntie van gebouwen aan te pakken. Het initiatief voor de Global Shading Day wil zonwering in de kijker zetten als een belangrijke strategie in de strijd tegen klimaatverandering en het bevorderen van comfortabele leefomgevingen.

De urgentie van de missie werd benadrukt door de problemen van wereldwijde opwarming, vooral in 2023, het warmste jaar ooit. Stijgende temperaturen bedreigen niet alleen onze gezondheid, maar zetten ook energiesystemen onder druk en verhogen de elektriciteitskosten, vooral tijdens hittegolven. Een aanzienlijke stijging van de vraag naar airconditioners tijdens extreme hitte onderstreept de behoefte aan duurzame koelstrategieën.

Passieve koeling is slimme koeling

Global Shading Day pleit voor een wijdverspreide toepassing van zonwering om oververhitting tegen te gaan en het energieverbruik van gebouwen te verminderen. Passieve koelsystemen, zoals slimme zonwering geïntegreerd in het gebouwbeheer, bieden duurzame oplossingen die warmte en licht intelligent beheren, wat leidt tot energiebesparingen en een verbeterd comfort.

Een recent onderzoek van Guidehouse onthulde het enorme potentieel van zonwering en gaf aan dat het de CO2-uitstoot met wel 100 miljoen ton kan verminderen en 285 miljard euro kan besparen tegen 2050. Aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor 40% van het energieverbruik en 36% van de uitstoot van broeikasgassen in Europa, is de integratie van zonwering in de bouwnormering essentieel om de impact op het milieu te beperken.

"Global Shading Day dient als een oproep om de vitale rol van zonwering in het creëren van veerkrachtige en duurzame gebouwde omgevingen te begrijpen," merkte Ann Van Eycken, secretaris-generaal van ES-SO op. "Pleiten voor de verplichte opname van zonwering in de bouwregelgeving kan leiden tot een aanzienlijke energiebesparing, een vermindering van de broeikasgassen en heeft ​ een positieve impact op ​ het welzijn van de bewoners."

Over ES-SO – www.es-so.com

ES-SO is een vzw naar Belgisch recht die de positieve impact van zonwering wil promoten voor een goed binnenklimaat en zo mee de ambitieuze energiezuinigheid doelstellingen van de EU steunt. ES-SO is de Europese koepelorganisatie voor de professionele zonweringsorganisaties. De Europese zonweringssector stelt meer dan 450.000 mensen tewerk in de 27 lidstaten en is goed voor een jaarlijkse verkoop van meer dan 22 miljard euro. ES-SO is gevestigd in Brussel, de ideale locatie om te garanderen dat de stem van de sector gehoord wordt en dat ze een positieve bijdrage kan leveren aan de Europese energiedoelstellingen. ES-SO is ook betrokken bij verschillende Europese projecten en handelt zowel vanuit een bijdragende als adviserende rol.

Contactpersoon pers

Ann Van Eycken I Secretaris Generaal ES-SO en Verozo I +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-so.com