2nd Global Shading Day välkomnar nya deltagare som förespråkar hållbar kylning

Fler länder ansluter sig till initiativet, vilket understryker känslan av att det är bråttom

Bryssel, 25 april 2024 - Den 21 mars 2024 utvidgades den andra årliga Global Shading Day, som anordnas av European Solar Shading Organisation (ES-SO), till att omfatta Australien, Schweiz, Österrike och de baltiska staterna, vilket ytterligare stärker det kollektiva engagemanget för hållbara solskyddslösningar i de 19 europeiska medlemsländerna.

Under veckan runt den 21 mars samarbetade olika intressenter, däribland lokala föreningar, byggnadsexperter, tillverkare och distributörer, i en paneuropeisk kampanj. De anordnade evenemang för att öka medvetenheten om fördelarna med solavskärmning och uppmuntra till samråd med experter. Syftet var att involvera en bredare publik, inklusive arkitekter, politiker och medborgare, för att få en mer utbredd användning av solskyddslösningar.

I takt med att världen står inför allt större klimatutmaningar har det blivit allt viktigare att ta itu med värmerelaterade risker, hälsoproblem och ineffektiva energianvändning i byggnader. Initiativet Global Shading Day syftar till att lyfta fram solavskärmning som en viktig strategi för att bekämpa klimatförändringarna och skapa bekväma livsmiljöer.

Uppdragets brådskande karaktär framhävdes av de globala värmeutmaningarna, särskilt under 2023, det varmaste året som någonsin registrerats. Stigande temperaturer hotar inte bara människors hälsa utan belastar också energisystemen och ökar elkostnaderna, särskilt under värmeböljor. En betydande ökning av efterfrågan på luftkonditioneringar under extrem värme understryker behovet av hållbara kylningsstrategier.

 

Passiv kylning är smart kylning

Global Shading Day förespråkar en utbredd användning av solskydd för att motverka överhettning och minska energiförbrukningen i byggnader. Passiva kylsystem, som smart solavskärmning integrerad i byggnadsstyrningen, erbjuder hållbara lösningar som på ett intelligent sätt hanterar värme och ljus, vilket leder till energibesparingar och förbättrad komfort.

En nyligen genomförd studie från Guidehouse visade på den enorma potentialen hos solavskärmning och att den skulle kunna minska CO2-utsläppen med upp till 100 miljoner ton och spara 285 miljarder euro fram till 2050. Eftersom byggnader står för 40 % av energiförbrukningen och 36 % av utsläppen av växthusgaser i Europa är det viktigt att integrera solavskärmning i byggstandarder för att minska miljöpåverkan.

”Global Shading Day är en uppmaning att förstå den viktiga roll som solavskärmning spelar för att skapa motståndskraftiga och hållbara byggda miljöer”, säger Ann Van Eycken, generalsekreterare för ES-SO. ”Att verka för att solavskärmning blir obligatoriskt i byggregler kan leda till betydande energibesparingar, utsläppsminskningar och säkerställa de boendes välbefinnande.”

OM ES-SO

ES-SO, som är den ledande förespråkaren för solskydd i Europa, fortsätter att arbeta för en hållbar hantering av inomhusklimatet. Med över 450.000 anställda inom solskyddsindustrin i Europa och en årlig försäljning på över 22 miljarder euro fortsätter ES-SO att främja EU:s energieffektivitetsmål och innovation inom sektorn.

För mer information om ES-SO och Global Shading Day, vänligen besök www.es-so.com.

 

Kontakt för press:
Ann Van Eycken Generalsekreterare, ES-SO
Telefon: +32 2 313 99 44 +32 2 313 99 44
E-post: ann.vaneycken@es-so.com