Bouwsector heeft dringend nood aan opgeleide zonweringexperts

ES-SO biedt het meest complete, gespecialiseerde opleidingsprogramma aan

Nu duurzaamheid en energie-efficiëntie de bouwsector domineren, wijst de European Solar Shading Organisation (ES-SO) op het cruciale belang van systematisch in gebouwen geïntegreerde zonwering om oververhitting tegen te gaan.

Met het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zullen onze gebouwen duidelijk een cruciale rol spelen. Daarom zijn goed geïnformeerde en beter voorbereide arbeidskrachten een dringende en belangrijke uitdaging voor de Europese bouwsector.

Zonwering vermindert sterk de koel- en energiebehoefte van een gebouw. Maar een correcte specificatie van zonwering vraagt ook om een diepgaande kennis.

In de bouwsector worden nieuwe ontwikkelingen altijd wat aarzelend ingevoerd. Net zoals met warmtepompen, die na veel initiële scepsis vandaag zijn ingeburgerd. ES-SO merkt dat het zonwering net zo vergaat: ze ​ wordt nog te vaak gezien als een nice-to-have. Maar door de klimaatverandering en de snelle evolutie rond energie-efficiënt bouwen wordt zonwering een onmisbaar bouwonderdeel. ​

"Zonwering is de meest energie-efficiënte methode om een gebouw te beschermen tegen overmatige warmte en zal hierdoor almaar aan belang winnen," aldus Ann Van Eycken, secretaris-generaal van de Belgische afdeling van ES-SO. "Europa staat voor een renovatiegolf ​ en zonwering zal daarin een essentiële rol spelen. Maar zonwering succesvol integreren met oog voor energetisch bouwen en renoveren, vereist kennis en expertise. Dat gaat van inzicht in impact van klimaatzone, geveloriëntatie, hoeveelheid glas, zonnewarmtetransmissie en natuurlijk daglicht, tot binnenklimaat en automatische sturing. Uitgebreide training is onmisbaar om bij te dragen aan de toekomst van duurzaam bouwen."

Van basisprincipes tot nieuwste ontwikkelingen

ES-SO biedt opleidingen aan doorheen Europa ​ voor haar leden, professionele leveranciers van zonweringoplossingen om kennis en goede praktijken te delen via gespecialiseerde trainingsprogramma's. De trainingen die ES-SO aanbiedt zijn gericht op de voordelen van dynamische zonwering, met een focus op energiebesparing, visueel en thermisch comfort. Een verschil met de interne training in bedrijven, die vaak meer productgericht zijn. De training kan lokaal worden georganiseerd bij bedrijven, of hun vereniging, of online gevolgd via de ES-SO e-Academy. Het programma omvat een breed scala aan onderwerpen, van de basisprincipes van zonwering en daglichtbeheer tot de nieuwste ontwikkelingen in zonweringtechnologie en de lokale regelgeving.

"Met de opgedane kennis kan men de behoeften van klanten beter begrijpen, en kaderen in de klimaatopwarming en hoge energieprijzen. Zo bouw je professionaliteit en vertrouwen op”, voegt Ann Van Eycken toe. "Investeren in zonweringstraining biedt ook een strategisch voordeel. Wie gespecialiseerde training volgt, is beter in staat om innovatie te stimuleren, het comfort van bewoners te verbeteren en de uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken.”

Jaarlijks worden meer dan 200 trainees in Europa opgeleid tot bouwprofessionals met een brede waaier aan kennis en vaardigheden om zonwering optimaal te integreren. Voor meer informatie over het opleidingsprogramma bezoek www.es-so.com.

Over ES-SO – www.es-so.com
ES-SO is een vzw naar Belgisch recht die de positieve impact van zonwering wil promoten voor een goed binnenklimaat en zo mee de ambitieuze energiezuinigheid doelstellingen van de EU steunt. ES-SO is de Europese koepelorganisatie voor de professionele zonweringsorganisaties. De Europese zonweringssector stelt meer dan 450.000 mensen tewerk in Europa en is goed voor een jaarlijkse verkoop van meer dan 22 miljard euro. ES-SO is gevestigd in Brussel, de ideale locatie om te garanderen dat de stem van de sector gehoord wordt en dat ze een positieve bijdrage kan leveren aan de Europese energiedoelstellingen. ES-SO is ook betrokken bij verschillende Europese projecten en handelt zowel vanuit een bijdragende als adviserende rol.

Contactpersoon pers
Ann Van Eycken I Secretaris Generaal ES-SO I +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-so.com

VEROFALE I ​ info@rofale.nl I +31 620984633