"Byggebransjen har et akutt behov for utdannede solskjermingseksperter"

ES-SO tilbyr det mest komplette opplæringsprogrammet for spesialister.

I en tid der bærekraft og energieffektivitet står sentralt i byggebransjen, fremhever European Solar Shading Organisation (ES-SO) den avgjørende betydningen av systematisk integrering av solskjerming i bygninger for å bekjempe overoppheting.

Med et mål om å bli klimanøytrale innen 2050 er det klart at bygningene våre vil spille en avgjørende rolle for å nå dette målet. Derfor er det nå en viktig og presserende utfordring for den europeiske byggebransjen å ha en velinformert og bedre forberedt arbeidsstyrke.

Solskjerming reduserer kjøle- og energibehovet i en bygning betraktelig. Riktig spesifisering av solskjerming krever imidlertid inngående kunnskap.

Byggebransjen har tradisjonelt vært nølende når det gjelder å ta i bruk nye innovasjoner og utviklinger, for eksempel varmepumper, som først ble vanlige etter sterk skepsis i starten. ES-SO har erfart at det samme ofte gjelder for solskjerming, som ofte blir sett på som et "nice-to-have". Klimaendringene og den raske utviklingen når det gjelder energieffektive bygninger, gjør imidlertid solskjerming til en viktig bygningskomponent. ​

"Solskjerming er den mest energieffektive metoden for å beskytte en bygning mot overoppheting, og vil derfor bli stadig viktigere", sier Ann Van Eycken, generalsekretær i ES-SO. "Europa står overfor en renoveringsbølge der solskjerming vil spille en nøkkelrolle. Men for å lykkes med å integrere solskjerming med tanke på energieffektiv bygging og renovering, kreves det kunnskap og kompetanse om alt fra klimasone, fasadeorientering, nødvendig glassareal, solvarmetransmisjon og naturlig dagslys til inneklima og automatisk styring. Omfattende opplæring er avgjørende for å bidra til fremtidens bærekraftige bygg."

Fra grunnleggende prinsipper til den nyeste utviklingen

ES-SO tilbyr opplæringsprogrammer over hele Europa for sine medlemmer, som er profesjonelle leverandører av solskjermingsløsninger. ​ ES-SO arbeider aktivt for å dele kunnskap og god praksis med fagfolk i byggebransjen gjennom spesialiserte opplæringsprogrammer, og opplæringen som ES-SO tilbyr, er rettet mot fordelene som dynamisk solskjerming gir, med fokus på energisparing og visuell og termisk komfort.

I så måte skiller den seg fra den interne opplæringen som selskaper tilbyr, som ofte er mer rettet mot det spesifikke produktet. ​ Kursene kan arrangeres lokalt i bedriftens lokaler eller hos bransjeorganisasjonen, eller de kan gjennomføres online via ES-SO e-Academy. Programmet omfatter et bredt spekter av emner, fra de grunnleggende prinsippene for solskjerming og dagslysstyring til den siste utviklingen innen solskjermingsteknologi og lokale forskrifter.

"Kunnskapen vi tilegner oss vil bidra til en bedre forståelse av kundenes behov og bygge profesjonalitet og tillit i et uforutsigbart landskap med global oppvarming og høye energipriser", legger Ann Van Eycken til. "Å investere i opplæring i solskjerming gir også en strategisk fordel. De som tar spesialistutdanningen, er bedre i stand til å fremme innovasjon, øke komforten for beboerne og takle utfordringene knyttet til klimaendringene."

Med over 200 kursdeltakere hvert år rundt om i Europa besitter fagpersoner innen byggfag et vell av kunnskap og ferdigheter for optimal integrering av solskjerming. Du finner mer informasjon om opplæringsprogrammet på www.es-so.com.

Om ES-SO - www.es-so.com

ES-SO er en ideell organisasjon under belgisk lov som har som mål å fremme solskjermingens positive innvirkning på inneklimaet og dermed støtte EUs ambisiøse energieffektivitetsmål. ES-SO er den europeiske paraplyorganisasjonen for profesjonelle solskjermingsorganisasjoner. Den europeiske solskjermingsbransjen sysselsetter over 450 000 mennesker og omsetter årlig for over 22 milliarder euro. ES-SO holder til i Brussel, et ideelt sted for å sikre at bransjen blir hørt og kan bidra positivt til de europeiske energimålene. ES-SO er også aktivt involvert i en rekke europeiske prosjekter, både som bidragsyter og rådgiver.

Pressekontakt

Ann Van Eycken I Generalsekretær I ES-SO I +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-so.com

Krister Nekstad ​ I Presidenten I Solskjermingforbundet I post@solskjerming.no