Globální oteplování se zrychluje, a proto by prvním řešením v boji proti přehřívání budov měla být stínicí technika.

Podle výsledků nové studie nastal čas, aby se v evropské směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD) povinně objevilo automatické stínění.

Inteligentní stínicí technika by mohla do roku 2050 snížit spotřebu energie na chlazení prostor v evropských budovách až o 60 %. Mohla by zabránit 100 milionům tun emisí CO2 a ušetřit 285 miliard eur. Takové jsou závěry vědeckého výzkumu společnosti Guidehouse, který jako první porovnává efekt stínicí techniky s používáním klimatizace v budovách. Podle ES-SO, zastřešující organizace pro obor stínicí techniky v celoevropském měřítku, studie dokazuje, že existuje naléhavá potřeba automatizované stínicí techniky, aby byly budovy odolnější vůči klimatu a energeticky účinnější. ES-SO proto usiluje o to, aby byla tato problematika uzákoněna evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD).

Boj proti přehřívání budov

ES-SO je jako zastřešující organizace přesvědčena, že automatické zastínění je nejlepší obranou proti změně klimatu a mohlo by být součástí strukturálního řešení. Na základě výsledků studie Guidehouse ES-SO naléhá na tvůrce politik EU, aby v rámci směrnice EPBD zavedli v boji proti přehřívání povinnou stínicí techniku jako první řešení - před použitím aktivního chlazení, jako je klimatizace.

Anders Hall, předseda ES-SO: "V současné době jsou budovy největšími spotřebiteli energie v Evropě. Spotřebují 40 % naší energie a jsou zodpovědné za 36 % emisí skleníkových plynů. Výsledky studie Guidehouse jsou rozhodně působivé a ukazují na potenciální úsporu energie až 60 % na chlazení prostor budov do roku 2050. Tento výzkum ukazuje, že se nesmí dále otálet a že stínicí technika musí být prvním řešením v boji proti přehřívání budov. Již nyní se těšíme na budoucnost, ve které budou muset být budovy odolnější vůči klimatu a méně energeticky závislé."

Studie: Stínicí technika vs. klimatizace

Změna klimatu jde ruku v ruce s vyššími teplotami a déletrvajícími a intenzivnějšími vlnami veder. Odhaduje se, že počet budov vyžadujících klimatizaci vzroste o 60 %. Společnost Guidehouse, která působí jako poradce na veřejných a komerčních trzích po celém světě, ve své studii analyzovala vliv stínicí techniky oproti používání klimatizace v budovách.

Simulace a různé scénáře jsou poměrně jednoznačné: pokud se jako první opatření před aktivním chlazením použije inteligentní stínicí technika (preferovaný scénář), pak bychom měli být schopni zastavit růst počtu budov vyžadujících klimatizaci v období do roku 2050.

Ilustrace: Dynamické zastínění může zastavit předpokládaný trend nárůstu potřeby klimatizace (1)
Ilustrace: Dynamické zastínění může zastavit předpokládaný trend nárůstu potřeby klimatizace (1)

Pozitivní vliv stínicí techniky

Výsledky studie Guidehouse ukazují, že automatická stínicí technika má jednoznačně pozitivní vliv, a to nejen na planetu, ale i na společnost a lidi.

 • Planeta: strategie snižování emisí CO2
  V období od současnosti do roku 2050 lze při preferovaném scénáři stínění podle studie Guidehouse zabránit přibližně 100 milionům kumulovaných tun emisí skleníkových plynů (*). Toto snížení emisí CO2 o 100 milionů tun odpovídá ročním emisím CO2 z 22 milionů automobilů.
  (*) Faktory CO2 jsou v souladu s posouzením dopadů směrnice EPBD 2021 a vycházejí z plánu klimatických cílů Evropské komise do roku 2030.
 • Společnost: strategie zaměřená především na úspory energie
  V preferovaném scénáři může stínicí technika snížit spotřebu energie potřebné na chlazení prostor v budovách v EU o 60 %. Podle studie Guidehouse tato úspora energie (přibližně 870 terawatthodin elektřiny) zhruba odpovídá konečné spotřebě energie Španělska, které má 47 milionů obyvatel.
 • Lidé: nákladově efektivní strategie
  Z výzkumu vyplývá, že stínicí technika je mnohem nákladově efektivnější investicí než aktivní chlazení prostor, například klimatizací, vzhledem k tomu, že toto řešení by mohlo do roku 2050 ušetřit až 285 miliard eur. Tato částka přibližně odpovídá HDP zemí jako Finsko a Lucembursko dohromady.
Shady Attia, profesor udržitelné architektury a technologie budov na univerzitě v Liège (Belgie), uvádí, že stínicí technika by mohla potenciálně velmi přispět k evropské zelené dohodě. "V současné době je stínicí technikou vybaveno méně než 50 % budov a velká část z nich není automatizovaná. Výsledky studie Guidehouse potvrzují mé pevné přesvědčení, že stínicí technika je pro naši planetu mnohem lepším řešením než klimatizace, a že je naléhavě nutné uvažovat o automatizované stínicí technice, aby byly budovy odolnější vůči klimatu a energeticky účinnější."
Ilustrační obrázek: Konečná úspora energie 62 % do roku 2050 při použití automatické stínicí techniky ve všech budovách, které vyžadují chlazení (preferovaný scénář) (1)
Ilustrační obrázek: Konečná úspora energie 62 % do roku 2050 při použití automatické stínicí techniky ve všech budovách, které vyžadují chlazení (preferovaný scénář) (1)

(1) Stínicí technika, Guidehouse Germany GmbH, 5. listopadu 2021.


O ES-SO - www.es-so.com
ES-SO je nezisková organizace založená v Bruselu. Cílem ES-SO je propagovat pozitivní vliv stínicí techniky na řízení vnitřního klimatu budov, a tím podporovat ambiciózní závazky EU v oblasti energetické účinnosti. ES-SO slouží jako zastřešující organizace pro profesní sdružení pro stínicí techniku v členských zemích EU. Evropský průmysl stínicí techniky zaměstnává více než 450 000 lidí ve 27 členských státech a jeho roční obrat činí více než 22 miliard eur. ES-SO sídlí v Bruselu a má ideální pozici k tomu, aby zajistila, že hlas tohoto odvětví bude vyslyšen a že může pozitivně přispět k dosažení cílů EU v oblasti energetiky. ES-SO se rovněž podílí na různých projektech EU a působí jak v roli přispěvatele, tak v roli poradce.

Kontakt pro tisk ​
Ann Van Eycken I generální tajemnice ES-SO I +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-so.com