Historiens andre Global Shading Day takker nye bidragsytere for deltakelsen, med sterkt fokus på bærekraftig kjøling

Flere land slutter seg til initiativet og understreker at det haster!

Brussel, 25. april 2024 - Den 21. mars 2024 ble den andre årlige Global Shading Day, som arrangeres av European Solar Shading Organisation (ES-SO), utvidet til å omfatte Australia, Sveits, Østerrike og de baltiske landene, noe som ytterligere styrker det kollektive engasjementet for bærekraftige solskjermingsløsninger fra 19 europeiske medlemsland.

I løpet av uken rundt 21. mars samarbeidet ulike interessenter, deriblant lokale foreninger, byggherrer, produsenter og distributører, i en felleseuropeisk kampanje. De organiserte arrangementer for å øke bevisstheten om fordelene med solskjerming og oppmuntret til å rådføre seg med eksperter. Målet var å nå ut til et bredere publikum, inkludert arkitekter, politikere og innbyggere, slik at solskjerming kan bli tatt i bruk i større grad enn i dag.

Etterhvert som verden står overfor stadig større klimautfordringer, blir det enda viktigere å ta tak i varmerelaterte risikoer, helseproblemer og energieffektiviteten i bygninger. Global Shading Day-initiativet har som mål å fremheve solskjerming som en nøkkelstrategi for å bekjempe klimaendringene og fremme komfortable bomiljøer.

At det haster med å gjennomføre oppdraget, ble understreket av problemene med den globale oppvarmingen, spesielt i 2023, som er det varmeste året som er registrert. Stigende temperaturer truer ikke bare helsen vår, men legger også press på energisystemene og øker strømkostnadene, særlig under hetebølger. En betydelig økning i etterspørselen etter klimaanlegg i perioder med ekstrem varme, understreker behovet for bærekraftige kjølestrategier.

Passiv kjøling (solskjerming) er smart kjøling

Global Shading Day tar til orde for utstrakt bruk av solskjerming for å bekjempe overoppheting og redusere energiforbruket i bygninger. Passive kjølesystemer, som smart solskjerming integrert med bygningsstyring, tilbyr bærekraftige løsninger som styrer varme og lys på en intelligent måte, noe som fører til energibesparelser og bedre komfort året rundt.

En fersk studie utført av Guidehouse avslørte det enorme potensialet som ligger i solskjerming, og viste at det kan redusere CO2-utslippene med opptil 100 millioner tonn og spare 285 milliarder euro innen 2050. Ettersom bygninger står for 40 % av energiforbruket og 36 % av klimagassutslippene i Europa, er det viktig å integrere solskjerming i bygningsstandarder for å redusere miljøpåvirkningen.

"Global Shading Day er en oppfordring til å forstå solskjermingens viktige rolle når det gjelder å skape robuste og bærekraftige bygningsmiljøer", sier Ann Van Eycken, generalsekretær i ES-SO. "Å arbeide for at solskjerming blir obligatorisk i byggeforskrifter kan føre til betydelige energibesparelser, reduksjon av klimagasser og ha en positiv innvirkning på beboernes trivsel."

Om ES-SO - www.es-so.com

ES-SO er en ideell organisasjon under belgisk lov som har som mål å fremme solskjermingens positive innvirkning på et godt inneklima, og dermed bidra til å støtte opp om EUs ambisiøse mål for energieffektivitet. ES-SO er den europeiske paraplyorganisasjonen for profesjonelle solskjermingsorganisasjoner. Den europeiske solskjermingssektoren sysselsetter mer enn 450 000 mennesker i de 27 medlemslandene og står for en årlig omsetning på mer enn 22 milliarder euro. ES-SO har hovedkontor i Brussel, et ideelt sted for å sikre at bransjens stemme blir hørt og at den kan bidra positivt til Europas energimål. ES-SO er også involvert i flere europeiske prosjekter, både som bidragsyter og rådgiver.

 

Pressekontakt

Ann Van Eycken I Generalsekretær ES-SO I +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-so.com