Koska ilmaston lämpeneminen kiihtyy, aurinkosuojauksen olisi oltava ensimmäinen ratkaisu rakennusten ylikuumenemisen torjunnassa.

Uusien tutkimustulosten mukaan on aika tehdä automaattisesta auringonsuojauksesta pakollinen rakennusten energiatehokkuutta koskevassa eurooppalaisessa direktiivissä (EPBD).

Älykäs aurinkosuojaus voisi vähentää tilojen jäähdytykseen käytettävää energiankulutusta eurooppalaisissa rakennuksissa jopa 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Näin voitaisiin välttää 100 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä ja säästää 285 miljardia euroa. Nämä ovat Guidehousen tekemän tieteellisen tutkimuksen tulokset, jotka ovat ensimmäiset, joissa verrataan aurinkosuojauksen vaikutusta rakennusten ilmastointilaitteiden käyttöön. Euroopan aurinkosuojateollisuuden kattojärjestön ES-SO:n mukaan tutkimus osoittaa, että automaattista aurinkosuojausta tarvitaan kiireellisesti, jotta rakennuksista saadaan ilmastokestävämpiä ja energiatehokkaampia. ES-SO toivookin, että tämä toteutettaisiin rakennusten energiatehokkuudesta annetussa direktiivissä (EPBD).

Rakennusten ylikuumenemisen torjunta

Kattojärjestönä ES-SO on vakuuttunut siitä, että automaattinen auringonsuojaus on paras keino torjua ilmastonmuutosta ja voisi olla osa rakenteellista ratkaisua. Guidehouse-tutkimuksen tulosten perusteella ES-SO kehottaa EU:n poliittisia päättäjiä tekemään aurinkosuojauksesta pakollisen EPBD-direktiivin nojalla ensimmäisenä ratkaisuna - ennen aktiivisen jäähdytyksen, kuten ilmastoinnin, käyttöä - ylikuumenemisen torjunnassa.

Anders Hall, ES-SO:n puheenjohtaja: "Rakennukset ovat nykyään Euroopan suurimpia energiankuluttajia. Ne kuluttavat 40 prosenttia energiasta ja aiheuttavat 36 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Guidehouse-tutkimuksen tulokset ovat ehdottomasti vaikuttavia, sillä ne osoittavat, että rakennusten tilojen jäähdytyksessä voidaan säästää energiaa jopa 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tutkimus osoittaa, että viivyttelyä ei saa enää jatkaa ja että aurinkosuojauksen on oltava ensimmäinen ratkaisu rakennusten ylikuumenemisen torjunnassa. Odotamme jo nyt tulevaisuutta, jossa rakennusten on oltava entistä ilmastokestävämpiä ja vähemmän energiariippuvaisia."

Tutkimus: Aurinkosuojaus vs. ilmastointi

Ilmastonmuutos kulkee käsi kädessä korkeampien lämpötilojen ja pidempikestoisten ja voimakkaampien helleaaltojen kanssa. Ilmastointia vaativien rakennusten määrän arvioidaan kasvavan 60 prosenttia. Guidehouse, joka toimii neuvonantajana julkisilla ja kaupallisilla markkinoilla kaikkialla maailmassa, analysoi tutkimuksessaan aurinkosuojauksen ja ilmastointilaitteiden käytön vaikutusta rakennuksissa.

Simuloinnit ja eri skenaariot ovat varsin yksiselitteisiä: jos älykästä aurinkosuojausta käytetään ensimmäisenä toimenpiteenä ennen aktiivista jäähdytystä (ensisijainen skenaario), ilmastointia vaativien rakennusten määrän kasvu pitäisi pystyä pysäyttämään vuoteen 2050 mennessä.

Kuva: Dynaaminen aurinkosuojaus voi pysäyttää ilmastoinnin tarpeen ennustetun lisääntymisen (1)
Kuva: Dynaaminen aurinkosuojaus voi pysäyttää ilmastoinnin tarpeen ennustetun lisääntymisen (1)

Aurinkosuojauksen myönteinen vaikutus

Guidehouse-tutkimuksen tulokset osoittavat, että automatisoidulla auringonsuojauksella on selvä myönteinen vaikutus paitsi maapalloon myös yhteiskuntaan ja ihmisiin.

 • Planeetta: CO2:n vähentämisstrategia
  Vuoteen 2050 mennessä voidaan välttää noin 100 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä (*) Guidehouse-tutkimuksen suositussa varjostusskenaariossa. Tämä 100 miljoonan tonnin CO2-päästövähennys vastaa 22 miljoonan auton vuotuisia CO2-päästöjä.
  (*) CO2-kertoimet ovat EPBD:n vuoden 2021 vaikutustenarvioinnin mukaisia ja perustuvat Euroopan komission ilmastotavoitesuunnitelmaan 2030.
 • Yhteiskunta: energiansäästöstrategia etusijalla
  Parhaaksi arvioidussa skenaariossa aurinkosuojaus voi vähentää EU:n rakennuskannassa tilojen jäähdytykseen käytettyä energiaa 60 prosenttia. Guidehouse-tutkimuksen mukaan tämä energiansäästö (noin 870 terawattituntia sähköä) vastaa suunnilleen 47 miljoonan asukkaan Espanjan energian loppukulutusta.
 • Ihmiset: kustannustehokas strategia
  Tutkimus osoittaa, että aurinkosuojaus on paljon kustannustehokkaampi investointi kuin aktiivinen tilojen jäähdytys, kuten ilmastointi, sillä tällä ratkaisulla voidaan säästää jopa 285 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä. Tämä summa vastaa Suomen ja Luxemburgin kaltaisten maiden BKT:tä yhteensä.
Liègen yliopiston (Belgia) kestävän arkkitehtuurin ja rakennustekniikan professori Shady Attia toteaa, että aurinkosuojaus voisi mahdollisesti edistää merkittävästi Euroopan vihreää sopimusta. "Nykyään alle 50 prosentissa rakennuksista on aurinkosuojaus, ja suuri osa niistä ei ole automatisoitu. Guidehouse-tutkimuksen tulokset vahvistavat vakaata käsitystäni siitä, että aurinkosuojaus on paljon parempi ratkaisu maapallomme kannalta kuin ilmastointi, ja että meidän on kiireesti harkittava automatisoitua aurinkosuojausta, jotta rakennuksista saadaan ilmastonkestävämpiä ja energiatehokkaampia."
Kuvitus: 62 prosentin energiansäästö vuoteen 2050 mennessä käyttämällä automaattista aurinkosuojausta kaikissa jäähdytystä vaativissa rakennuksissa (ensisijainen skenaario) (1).
Kuvitus: 62 prosentin energiansäästö vuoteen 2050 mennessä käyttämällä automaattista aurinkosuojausta kaikissa jäähdytystä vaativissa rakennuksissa (ensisijainen skenaario) (1).

(1) Aurinkosuojaus, Guidehouse Germany GmbH, 5. marraskuuta 2021


Tietoja ES-SO:sta - www.es-so.com
ES-SO on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on perustettu Brysselissä. ES-SO:n tavoitteena on edistää aurinkosuojaratkaisujen myönteistä vaikutusta sisäilmaston hallintaan ja tukea siten EU:n kunnianhimoisia energiatehokkuussitoumuksia. ES-SO toimii kattojärjestönä EU:n jäsenmaiden ammattimaisille aurinkosuojayhdistyksille. Euroopan aurinkosuojateollisuus työllistää yli 450 000 ihmistä 27 jäsenvaltiossa ja sen vuotuinen myynti on yli 22 miljardia euroa. Brysselissä sijaitseva ES-SO on ihanteellisessa asemassa varmistaakseen, että alan ääni tulee kuulluksi ja että se voi vaikuttaa myönteisesti EU:n energiatavoitteiden saavuttamiseen. ES-SO on myös mukana erilaisissa EU-hankkeissa ja toimii sekä avustajana että neuvonantajana.

Lehdistön yhteystiedot ​
Ann Van Eycken I ES-SO:n pääsihteeri I +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-so.com