PRESSEMELDING 21. mars: den første "globale solskjermingsdagen”

Solskjermingsbransjen informerer og oppfordrer til økt fokus på bærekraftig solskjerming

21. mars 2023 lanserer ES-SO den første «Global Solskjermingsdagen».

Målet er å gjøre allmennheten og beslutningstakere oppmerksomme på de menneskelige, økologiske og økonomiske fordelene med solskjerming. Å påtvinge standarder i byggelovgivningen ville være et logisk skritt nå som klimaendringene ugjenkallelig fortsetter å akselerere.

21. mars feirer vi selvsagt vårjevndøgn, men mer enn noen gang er vi også klar over farene. Solskjerming er i ferd med å bli uunnværlig for å beskytte bygninger mot overoppheting, men også i kampen mot global oppvarming ved å redusere bruken av energikrevende klimaanlegg. ES-SO, paraplyorganisasjonen til den europeiske solskjermingsindustrien, ber derfor om ekstra oppmerksomhet til solskjerming fordi tallene ikke kunne vært klarere.

En vitenskapelig studie av Guidehouse 1 har vist at smart eller dynamisk solskjerming kan redusere CO2-utslipp med opptil 100 millioner tonn og spare opptil 285 milliarder euro. Dette er en potensiell energibesparelse på opptil 60 % for kjøling av bygninger innen 2050. Bygninger er fortsatt de ledende energiforbrukerne i Europa i dag, og står for 40 % av energiforbruket og 36 % av klimagassutslippene. Hvis vi ikke gjør noe, vil klimaendringer og hetebølger øke antallet bygninger som krever klimaanlegg med anslagsvis 60 %.

På høy tid å gjøre det obligatorisk
Solskjerming integrert i et bygningsstyringssystem håndterer varme og lys på en intelligent måte. Dette er bærekraftige passive kjølesystemer som også lar beboerne kontrollere bruken av dagslys. Dagslyset gjør oss tross alt glade og det hjelper oss med å fokusere og fungere, men det kan også være til sjenanse og til og med farlig for eldre ved overoppheting. Det er derfor ES-SO tar til orde for å gjøre det obligatorisk innenfor det europeiske direktivet om energiytelse for bygninger (EPBD).

Rådfør deg med en spesialist
Den Global Solskjermingsdagen er ment som en oppfordring til å oppdage de mange fordelene med solskjerming, til å ta grep og kontakte en ekspert. Lokale foreninger, produsenter og distributører over hele Europa vil organisere informasjonsarrangementer og aktiviteter hele uken rundt 21. mars for å rette oppmerksomheten mot Den Globale Solskjermingsdagen.

_____________________________________

1http://es-so.com/new/355-guidehouse-study-on-results-on-adaption-of-buildings-to-climate-change-and-overheating

Om ES-SO – www.es-so.com
ES-SO er en ideell organisasjon under belgisk lov som har som mål å fremme den positive effekten av solskjerming på inneklimastyring, og dermed støtte EUs ambisiøse energieffektivitetsmål. ES-SO er den europeiske paraplyorganisasjonen for profesjonelle solskjermingsorganisasjoner. Over hele Europa sysselsetter solskjermingsindustrien over 450 000 mennesker og genererer en årlig omsetning på over 22 milliarder euro. ES-SO er basert i Brussel, det ideelle stedet for å garantere at industriens stemme blir hørt og at den kan gi et positivt bidrag til de europeiske energimålene. ES-SO er også aktivt involvert i en rekke europeiske prosjekter i både en bidragende og rådgivende rolle.

 

Press contact: Ann Van Eycken I Secretary General ES-SO I +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-so.com

 

OM SOLSKJERMINGSFORBUNDET - https://www.solskjerming.no/

Solskjermingsforbundet arbeider for valg og bruk av riktige solskjermingsprodukter, godt inneklima, redusert energibruk og høy komfort i boliger og næringsbygg.

Dette gjør vi ved å fremme kvalitet gjennom medlemmenes kompetansenivå, påvirke rammevilkår nasjonalt og internasjonalt og formidle kunnskap om bransjens produkter.

Kontakt : post@solskjerming.no ; ​ + 47 918 23 422 ​