PRESSMEDDELANDE 21 mars: den första “Internationella Solskyddsdagen”

Vi informerar och uppmanar till större fokus på hållbarhet med hjälp av solavskärmning.

Den 21 mars 2023 lanserar ES-SO den första internationella solskyddsdagen. Syftet är att göra allmänheten och beslutsfattare medvetna om de mänskliga, ekologiska och ekonomiska fördelarna genom att aktivt använda solavskärmning. Att införa standarder i bygglagstiftningen skulle vara ett logiskt steg nu när klimatförändringarna oåterkalleligen fortsätter att accelerera.

Den 21 mars firar vi vårsolen, men mer än någonsin, är vi också medvetna om dess negativa konsekvenser. Solskydd blir oumbärligt för att skydda byggnader från övertemperaturer, men också i kampen mot den globala uppvärmningen genom att minska användningen av energikrävande luftkonditionering. Mätningar och statistik kunde inte vara tydligare än idag avseende vad som sker. ES-SO, paraplyorganisationen för den europeiska solskyddsbranschen, uppmanar därför till extra uppmärksamhet på solskydd som en passiv lösning på stora delar av problemen. ​

En vetenskaplig studie av Guidehouse har visat att solskydd kan minska koldioxidutsläppen med upp till 100 miljoner ton och spara upp till 285 miljarder euro. Detta är en potentiell energibesparing på upp till 60 procent för kylning av byggnader fram till 2050. Byggnader är fortfarande de största energikonsumenterna i Europa i dag och står för 40 % av energiförbrukningen och 36 % av utsläppen av växthusgaser. Om vi inte gör någonting kommer klimatförändringarna och värmeböljorna att öka antalet byggnader som behöver luftkonditionering med uppskattningsvis 60 % fram till 2050.

Det är hög tid att göra det obligatoriskt att börja med installation av solskydd.
Solskydd, integrerat i ett byggnadens styrsystem, hanterar värme och ljus på ett intelligent sätt. Detta är hållbara passiva kylsystem som också gör det möjligt för invånarna att styra sin användning av dagsljus. Dagsljuset gör oss trots allt lyckliga och hjälper oss att fokusera och fungera, men det kan också vara en olägenhet och till och med farligt för äldre vid överhettning. Därför förespråkar ES-SO att det ska bli obligatoriskt inom ramen för det europeiska direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD).

Rådgör med en specialist
Global Shading Day är tänkt som en uppmaning att upptäcka de många fördelarna med solskydd, att vidta åtgärder och kontakta en lokal expert. Lokala branschorganisationer, tillverkare och distributörer i hela Europa kommer att anordna informationsevenemang och aktiviteter under veckan runt den 21 mars för att uppmärksamma Global Shading Day.

Om ES-SO - www.es-so.com
ES-SO är en ideell organisation enligt belgisk lag som syftar till att främja solavskärmningens positiva inverkan på inomhusklimatet och därmed stödja EU:s ambitiösa mål för energieffektivitet. ​ ​ ES-SO är den europeiska paraplyorganisationen för professionella solskyddsorganisationer. I hela Europa sysselsätter solskyddsbranschen över 450 000 personer och genererar en årlig försäljning på över 22 miljarder euro. ES-SO har sitt säte i Bryssel, den idealiska platsen för att garantera att branschens röst hörs och att den kan bidra positivt till de europeiska energimålen. ES-SO deltar också aktivt i ett antal europeiska projekt i både en bidragande och rådgivande roll. ​ ​

Presskontakt : Ann Van Eycken I Generalsekreterare ES-SO I +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-so.com

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet ställer höga krav på såväl de företag som redan är anslutna, och på de företag som ansöker om medlemskap. Därför kan kunder och beställare i sin tur ha höga krav på våra medlemmar.

Contact: +46 031-13 58 66; info@solskyddsforbundet.se