Rakennusala tarvitsee kiireesti koulutettuja aurinkosuojausasiantuntijoita

ES-SO tarjoaa täydellisimmän asiantuntijakoulutusohjelman.

Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden myötä rakennusteollisuudessa Euroopan aurinkosuojausorganisaatio (ES-SO) korostaa, että aurinkosuojauksen järjestelmällinen integrointi rakennuksiin on ratkaisevan tärkeää ylikuumenemisen torjumiseksi.

Tavoitteenamme olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, rakennuksillamme on selkeästi ratkaiseva rooli tämän saavuttamisessa. Tästä syystä hyvin perillä olevan ja paremmin valmistautuneen työvoiman saaminen on nyt kiireellinen ja tärkeä haaste Euroopan rakennusalalle.

Aurinkosuojaus vähentää merkittävästi rakennuksen jäähdytys- ja energiantarvetta. Aurinkosuojauksen oikea määrittely vaatii kuitenkin syvällistä tietoa.

Rakennusala on perinteisesti epäröinyt ottaa käyttöön uusia innovaatioita ja kehityssuuntia, esimerkiksi lämpöpumppuja, jotka yleistyivät vasta vahvan alkuskeptisyyden jälkeen. ES-SO on havainnut, että usein sama pätee aurinkosuojaukseen, jota pidetään usein ”nice-to-have” ratkaisuna. Ilmastonmuutos ja energiatehokkaiden rakennusten nopea kehitys tekevät kuitenkin aurinkosuojauksesta keskeisen rakennuskomponentin.

"Aurinkosuojaus on energiatehokkain tapa suojata rakennusta liialliselta kuumuudelta, ja sellaisena siitä tulee yhä tärkeämpi", sanoo Ann Van Eycken, ES-SO:n pääsihteeri. ”Euroopassa on edessään remonttiaalto, jossa aurinkosuojauksella on keskeinen rooli. Aurinkosuojauksen onnistunut integrointi energiatehokkaaseen rakentamiseen ja remontointiin vaatii kuitenkin tietoa ja asiantuntemusta ilmastovyöhykkeestä, julkisivujen suunnasta, vaaditusta lasipinta-alasta, auringon lämmönsiirrosta ja luonnonvalosta sisäilmastoihin ja automaattiseen säätöön. Laaja koulutus on välttämätöntä kestävän rakentamisen tulevaisuuden edistämiseksi."

Perusperiaatteista viimeisimpään kehitykseen

ES-SO tarjoaa koulutusohjelmia eri puolilla Eurooppaa jäsenilleen, ammattimaisille aurinkosuojaratkaisujen toimittajille. ES-SO pyrkii aktiivisesti jakamaan tietoa ja hyviä käytäntöjä rakennusalan ammattilaisten kanssa erikoiskoulutusohjelmien kautta. ES-SO:n koulutus keskittyy dynaamisen aurinkosuojauksen tarjoamiin etuihin keskittyen energiansäästöön sekä visuaaliseen ja lämpömukavuuteen.

Siinä mielessä se eroaa yritysten tarjoamasta sisäisestä koulutuksesta, joka on usein enemmän suuntautunut heidän tiettyyn tuotteeseensa. Koulutukset voidaan järjestää paikallisesti yrityksen tai sen toimialajärjestön tiloissa tai osallistua verkossa ES-SO e-Akatemian kautta. Ohjelma sisältää laajan kirjon aiheita aurinkosuojauksen ja päivänvalon hallinnan perusperiaatteista aurinkosuojaustekniikan ja paikallisten määräysten viimeisimpään kehitykseen.

"Hankittu tieto auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita, rakentamaan ammattimaisuutta ja luottamusta ilmaston lämpenemisen ja korkeiden energiahintojen keskellä", Ann Van Eycken lisää. ”Aurinkosuojauskoulutukseen sijoittaminen tarjoaa myös strategisen edun. Erikoiskoulutuksen suorittaneet pystyvät paremmin edistämään innovaatioita, lisäämään asukkaiden mukavuutta ja kohtaamaan ilmastonmuutoksen haasteita."

Sadoilla joka vuosi koulutetuilla rakennusalan ammattilaisilla ympäri Eurooppaa, on jo nyt runsaasti tietoa ja taitoja aurinkosuojauksen optimaaliseen integrointiin. Lisätietoja koulutusohjelmasta on osoitteessa www.es-so.com.

Tietoja ES-SO: sta – www.es-so.com
ES-SO on Belgian lain alainen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edistää aurinkosuojauksen myönteistä vaikutusta sisäilman hallintaan ja siten tukea EU :n kunnianhimoisia energiatehokkuustavoitteita. ES-SO on aurinkosuojausalan ammattilaisten eurooppalainen kattojärjestö. Euroopan aurinkosuojausteollisuus työllistää yli 450 000 ihmistä ja sen vuosimyynti on yli 22 miljardia euroa. ES-SO sijaitsee Brysselissä, joka on ihanteellinen paikka varmistaa, että alan ääni kuullaan ja että se voi edistää myönteisesti Euroopan energiatavoitteita. ES-SO on myös aktiivisesti mukana useissa eurooppalaisissa hankkeissa sekä avustajana että neuvonantajana.

Yhteystiedot
Ann Van Eycken I ES-SO: pääsihteeri +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-so.com