Siden den globale oppvarmingen akselererer, bør solskjerming være det første som vurderes i kampen mot overoppheting av bygninger

I følge nye studier er tiden inne for å gjøre automatisert solskjerming obligatorisk i det Europeiske Energiytelsesdirektivet for Bygninger (EPBD).

Smart solskjerming kan redusere energiforbruket til romkjøling i europeiske bygninger med opptil 60 % innen 2050. Dette kan spare 100 millioner tonn CO2-utslipp og gi besparelser på 285 milliarder euro. Dette er funnene fra den vitenskapelige forskningen utført av Guidehouse, den første som sammenligner virkningen av solskjerming med bruk av klimaanlegg i bygninger. Ifølge ES-SO, paraplyorganisasjonen for den europeiske solskjermingsindustrien, viser studien at det er et stort behov for automatisert solskjerming for å gjøre bygninger mer klimabestandige og mer energieffektive. ES-SO er derfor opptatt av å få dette vedtatt av European Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Bekjempelse av overoppheting i bygninger

Som en paraplyorganisasjon er ES-SO overbevist om at automatisert solskjerming er første trinn i bekjempelsen mot klimaendringer samt være en del av den strukturelle løsningen. Basert på resultatene fra Guidehouse-studien, oppfordrer ES-SO politikere i EU til å gjøre automatisert solskjerming obligatorisk i EPBD, som en første løsning – før du bruker aktiv kjøling, som klimaanlegg – i kampen mot overoppheting.

Anders Hall, president for ES-SO: «I dag er bygninger de største energiforbrukerne i Europa. De bruker 40 % av energien vår og står for 36 % av klimagassutslippene. Resultatene fra Guidehouse-studien er definitivt imponerende, og viser en potensiell energibesparelse på opptil 60 % på romkjøling av bygninger innen år 2050. Denne forskningen viser at vi må unngå yttelige forsinkelser, og at automatisert solskjerming må være den første løsningen i kampen mot overoppheting av bygninger. Vi ser allerede frem til en fremtid der bygninger vil være mer klimabestandige og mindre energiavhengige.»

Studie: Solskjerming vs. klimaanlegg

Klimaendringer går hånd i hånd med høyere temperaturer og lengre, varige og mer intense hetebølger. Bygninger som krever klimaanlegg anslås å vokse med 60 %. I sin studie analyserte Guidehouse, som fungerer som rådgivere for offentlige og kommersielle markeder over hele verden, virkningen av solskjerming versus bruken av klimaanlegg i bygninger.

Simuleringene og de ulike scenariene er ganske klare: Hvis smart solskjerming brukes som det første tiltaket før aktiv kjøling (foretrukket scenario), bør vi kunne stoppe veksten av bygninger som krever klimaanlegg mellom nå og 2050.

Illustrasjon: dynamisk solskjerming kan stoppe den forutsagte trenden med økt behov for klimaanlegg(1)
Illustrasjon: dynamisk solskjerming kan stoppe den forutsagte trenden med økt behov for klimaanlegg(1)

Positiv innvirkning ved solskjerming

Resultatene fra Guidehouse-studien viser at automatisert solskjerming har en klart positiv innvirkning og ikke bare på planeten, men også på samfunnet og menneskene.

 • Planet: En CO2-reduksjonsstrategi
  Mellom nå og 2050 vil ca. 100 millioner akkumulerte tonn klimagassutslipp (*) unngås i det foretrukne skyggebildet i følge Guidehouse-studien. Denne reduksjonen på 100 millioner tonn i CO2-utslipp tilsvarer det årlige CO2-utslippet til 22 millioner biler.
  (*) CO2-faktorene er i tråd med EPBD Impact Assessment 2021 og basert på Climate Target Plan 2030 fra EU-kommisjonen.
 • Samfunn: en energisparende første strategi
  I det foretrukne scenariet kan solskjerming redusere energibruken i EUs bygningsmasse med 60 % til romkjøling. I følge Guidehouse-studien tilsvarer denne energibesparelsen (på ca. 870 terawattimer elektrisitet) omtrent det totale energiforbruket til Spania, som har 47 millioner innbyggere.
 • Mennesker: en kostnadseffektiv strategi
  Forskningen viser at automatiser solskjerming er en mer kostnadseffektiv investering enn aktiv romkjøling, som klimaanlegg, gitt at denne løsningen kan spare opptil 285 milliarder euro mellom nå og 2050. Dette beløpet er lik BNP i land som f.eks. Finland og Luxembourg til sammen.
Shady Attia, professor i bærekraftig arkitektur og bygningsteknologi ved Liège University (Belgia) uttaler at automatisert solskjerming potensielt kan gi et stort bidrag til det europeiske grønne skiftet. «I dag er mindre enn 50 % av bygningene utstyrt med solskjerming, og en stor del av dette er ikke automatisert. Resultatene fra Guidehouse-studien bekrefter min faste tro på at automatisert ​ solskjerming er en mye bedre løsning enn klimaanlegg for planeten vår, og at vi snarest må vurdere automatisert solskjerming for å gjøre bygninger mer klimabestandige og mer energieffektive.»
Illustrasjon: Ultimativ energibesparelse på 62 % innen 2050 ved bruk av automatisert solskjerming i alle bygninger som krever kjøling (foretrukket scenario) (1)
Illustrasjon: Ultimativ energibesparelse på 62 % innen 2050 ved bruk av automatisert solskjerming i alle bygninger som krever kjøling (foretrukket scenario) (1)

(1) Solskjerming, Guidehouse Germany GmbH, 5. november 2021


Om ES-SO – www.es-so.com
ES-SO er en ideell organisasjon etablert i Brussel. ES-SO har som mål å fremme den positive effekten av solskjermingsløsninger på styringen av inneklimaet, og dermed støtte EUs ambisiøse energieffektivitetsforpliktelser. ES-SO fungerer som paraplyorganisasjonen for de profesjonelle solskjermingsforeningene i EUs medlemsland. Den europeiske solskjermingsindustrien sysselsetter mer enn 450 000 mennesker i 27 medlemsland og genererer en årlig omsetning på over 22 milliarder euro. ES-SO, som ligger i Brussel, er ideelt plassert for å sikre at industriens stemme blir hørt og at den kan gi et positivt bidrag til EUs energimål. ES-SO er også involvert i ulike EU-prosjekter og opptrer både som bidragsyter og rådgiver.

Trykk på Kontakt
Ann Van Eycken I ES-SO-generalsekretær I +32 2 313 99 44 I ann.vaneycken@es-so.com