“Zonwering essentieel om renovatiedoelstellingen EU te bereiken”

Koepelorganisatie ES-SO lanceert nieuwe positiepaper over EU-strategie

Als de Europese Commissie haar ambitie om het energieverbruik voor verwarming en koeling in gebouwen de komende tien jaar drastisch wil verlagen, moet dynamische zonwering een integraal onderdeel worden van de Europese renovatiegolfstrategie. ES-SO, de Europese zonweringsorganisatie, legt uit waarom in een nieuwe positiepaper en stelt vier aanbevelingen voor.

De uitdaging is enorm: 75% van de gebouwen in de EU zijn niet energiezuinig. De Europese renovatiegolfstrategie werd gelanceerd in oktober 2020 en streeft ernaar tegen 2030 35 miljoen gebouwen te renoveren zodat ze minder energie verbruiken. Aangezien verwarming en koeling verantwoordelijk zijn voor 80% van het energieverbruik van woongebouwen in Europa spitst de Europese renovatiestrategie zich toe op een daling van het energieverbruik voor verwarming en koeling met 18% de komende tien jaar.

Volgens ES-SO zou het echter een enorme gemiste kans zijn als de renovatieplannen en -strategie worden voortgezet zonder de integratie van moderne, dynamische zonwering. Als zonwering in 75% van de ramen van gerenoveerde gebouwen geïnstalleerd wordt, kan het energieverbruik en de CO2-uitstoot dalen met 19% per jaar in gebouwen. Als koeling even belangrijk wordt als verwarming, kan dat zelfs 22% worden.

Dynamische zonwering is een bijzonder rendabele en duurzame technologie. Het productieproces van deze oplossingen veroorzaakt veel minder CO2-uitstoot en de bespaarde energie bedraagt ongeveer 60 keer zoveel als de CO2-voetafdruk verbonden met de levensduur van twintig jaar. In de zomer beperkt de zonwering het energieverbruik voor koeling. In de winter beperkt de natuurlijke zonnewinst de nood aan verwarming.

“ES-SO juicht de Europese ambitie om het renovatiepercentage de komende tien jaar te verdubbelen toe”, zegt Anders Hall, voorzitter van ES-SO: “Zonwering beschermt mensen en gebouwen al decennia tegen de zon. Maar om de één of andere reden lijkt het alsof we vandaag het logische gebruik van deze technologie in moderne gebouwen opnieuw moeten benadrukken. Het is niet meer dan logisch dat dynamische zonwering een belangrijke technologie is om de EU-klimaatdoelstellingen te bereiken.”

Daarom heeft ES-SO vier belangrijke aanbevelingen opgesteld voor de EU en nationale beleidsvormers omtrent de voortzetting van de renovatiegolfstrategie. Die vier aanbevelingen worden toegelicht in de nieuwe positiepaper: Verklaring ES-SO over de Europese renovatiegolfstrategie.

  • Preventie van oververhitting krijgt een plaats in de Europese vereisten voor de renovatie van gebouwen.
  • Minimale energieprestatienormen voor bestaande gebouwen op basis van het ‘energiezuinigheid eerst’-beginsel moeten zonwering omvatten.
  • Investeringen en doelgerichte financiering voor renovaties moeten zonwering omvatten.
  • Zonnewinst door ramen erkend als een natuurlijke energiebron.

Download here the Position Paper.pdf

PDF - 6.1 Mb

 

OVER ES-SO
ES-SO is een non-profitorganisatie gevestigd in Brussel. ES-SO streeft ernaar de positieve impact van zonweringsoplossingen op het beheer van het binnenklimaat te promoten en steunt daarom de ambitieuze energiezuinigheidsbeloftes van de EU. ES-SO is een koepelorganisatie voor de professionele zonweringsorganisaties, hoofdzakelijk in EU-lidstaten. De Europese zonweringssector stelt meer dan 400.000 mensen tewerk in de 27 lidstaten en is goed voor een jaarlijkse verkoop van meer dan € 15 miljard. ES-SO is gevestigd in Brussel, de ideale locatie om te garanderen dat de stem van de sector gehoord wordt en dat ze een positieve bijdrage kan leveren aan de Europese energiedoelstellingen. ES-SO is tevens betrokken bij verschillende Europese projecten en handelt zowel vanuit een bijdragende als adviserende rol. www.es-so.com

Contactpersoon voor de pers: Ann Van Eycken I Algemeen secretaris ES-SO
Tel.: +32 2 313 99 44 I E-mailadres: ann.vaneycken@es-so.com